Afvanding Hov Vig

Styregruppen for udarbejdelse af projektforslag for afvandings- problemer i Hov Vig


Odsherred Forsyning oplyste på et møde den 20. september 2019 med KSO, at der for de næste 5 år er indgået en partneskabskontrakt med entreprenør Per Aarsleff A/S, om kloakering i Odsherred, Dermed er anlægsrammen for de næste 5 år opbrugt. Det betyder at kloakering og afvanding af Hov Vig tidligst vil blive påbegyndt ultimo 2025, såfremt de øvrige myndighedsgodkendelser foreligger til den tid.

Referat af repræsentantskabsmøde lørdag den 26. maj 2018
Kan downloades her i PDF-format.


Steen Bakhøjs resume og status, på rep.mødet 2017.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat fra styregruppemøde den 29. april 2016
Kan downloades her i PDF-format.

VVM-redegørelse for afvanding af sommerhusområde ved Hovvig. Udgivelse: 11. februar 2014
Kan downloades her i PDF-format.

VVM-redegørelse for afvanding af sommerhusområde ved Hovvig. Den 12. januar 2014
Kan downloades her i PDF-format.

Geoteknisk/Hydrogeologiske undersøgelser Se underinddeling, bilag 1
Kan downloades her i PDF-format.

Geotekniskundersøgning
Kan downloades her i PDF-format.

Referatstyregruppen OF den 15-6 2011
Møde den 15. juni mellem Odsherred Forsyning og repræsentanter for styregruppen.
Kan downloades her i PDF-format.

Styregruppemøde 15-04
Afvanding af sommerhusområde, Hov Vig
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af styregruppemødet den 15. april 2011 på Fårevejle Rådhus
Kan downloades her i PDF-format.

Møde i styregruppen vedr. afvanding mod Hov vig torsdag den 20.1.11
på Fårevejle Rådhus, mødelokale 4
Kan downloades her i PDF-format.

Afvandingsproblemer i Hov Vig Referat af møde afholdt den 23 april 2010 kl. 9:30
på rådhuset i Fårevejle
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO
(Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred)
onsdag den 3. marts 2010 kl. 17 – 20 i Hallerne i Vig.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat og informationer fra Styregruppen vedr afvandningsprojektet.
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i Kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og KSO
den 13. september 2012 i Grevinge.
Kan downloades her i PDF-format.

Afvanding og kloakering af sommerhusområde ved Hov Vig VVM anmeldelse
Kan downloades her i PDF-format.

Hov Vig - Afvanding af sommerhusområde. Tidsplan og budget
Kan downloades her i PDF-format.

Referat af møde i kontaktgruppen mellem Odsherred Forsyning (OF) og
KSO (Koordinationsudvalget for Sammenslutninger af fritidshusejere i Odsherred)
onsdag den 3. marts 2010 kl. 17 – 20 i Hallerne i Vig.
Kan downloades her i PDF-format.

Hov Vig – afvandings tanker til møde 2 maj 2009
Kan downloades her i PDF-format.

Styregruppen for afvandingsproblemer ved Hov Vig
Kan downloades her i PDF-format.